Bestuur van de Vereniging

VOORZITTER

Erica de Loos (37, moeder) rijdt sinds twee jaar bij Manege Den Toom. Als Equitatus-, Do-club- (Rotterdamsche Manège) en Leidse Studenten Carroussel Vereenigingslid heeft zij met liefhebbers paardenevenementen georganiseerd. Graag zet zij zich in om met Arrêche kandidaat bestuurs- en commissieleden komend jaar feestelijk te volbrengen vanuit de ‘No one can teach riding so well as a horse (Lewis)’ gedachte.

SECRETARIS

Jos Krediet (1981) rijdt sinds begin jaren '90 paard en is sindsdien lid van Arrêche. Als ruiter is hij het liefst in touw rond de SGW, omdat daar de 3 mooiste disciplines van de paardensport samenkomen. Tijdens het vijftigjarig bestaan (2011) na Jos de samenstelling van het Jubileumboek voor zijn rekening.

PENNINGMEESTER

Ivo Polders (1965, getrouwd, 3 kinderen). Sinds 2010 rijdt hij samen met zijn zoon Berend bij Manege Den Toom. Het liefst rijdt hij in het bos en dan in volle galop. Hij zorgt graag voor een gezonde financiële basis van de vereniging met oog voor de toekomst. En helpt graag de overige bestuursleden en commissies met het realiseren van de verschillende activiteiten. Zonder dat de vereniging daarbij in financiële problemen komt.

COÔRDINATOR COMMISSIES

Annemiek Morris (33 jaar, getrouwd, 2 kindjes). Vorig jaar verhuisd naar Doorn en sinds november 2014 rijdt zij bij Manege Den Toom. In combinatie met de “(veel)jaren ervaringen” van haar kandidaat bestuurs-en commissieleden verwacht zij vanuit haar “groene” blik een bijdrage te kunnen leveren aan deze nieuwe start, waarbij leerzame, verrassende en gezellige activiteiten een belangrijke rol spelen om een sfeervolle en hechte groep te behouden en uit te bouwen!

INTERMEDIAIR MANEGE DEN TOOM

Rinske van der Bas.

 

 

Doornse Rij en Jacht Vereniging Arrêche | opgericht 26 april 1961