Historie

Het voorspel van de oprichting van de Doornse Rij en Jacht Vereniging begint in 1960 met buiten- en jachtritten.

Achter de stallen was een buitenmanege, waar geoefend kon worden. De bekendste namen waren Cees Reimus, Eep Raams, Miel Verduin, Cees de Witte en amazone Bep van Ee. De officiële oprichtingsvergadering om een rijclub te vormen vond plaats op 26 april 1961 ten huize van de heer Plas (toenmalig directeur van Kinderhuis Dennenoord). Aanwezig waren bovengenoemde personen. Er moest een naam voor de nieuwgekozene bedacht worden en na enige suggestie werd gekozen voor Arrêche (voorgesteld door Cees Reimus), een klanknabootsend woord: als Theo of Louis in de buitenmanege les gaven hoorde je namelijk al op de Oranjelaan of Drift de galm ‘M.........arrêche’ bij de overgangen.

Men ging vlot en actief aan het werk: 2 september 1961 werd er een puzzelrit uitgezet, waarbij vermeld werd dat je de opdrachten goed moest uivoeren, want je werd gecontroleerd door helikopters, astronauten enzovoorts en “alle hekken mogen gesprongen worden”.

4

1966: Carrousel uitvoering op het terrein van Van Marle aan de Woestduinlaan, als afsluiting van de Doornse Sportweek, door Louis in het Frans gecommandeerd, want dat hoort eigenlijk zo.

In 1973 werd er een jeugdbestuur opgericht dat zou luisteren naar de naam Petit Arrêche. Het eerste bestuur ervan bestond uit René van Dijk als voorzitter, Ditty van der Marel, Arnold Sikkel, Frans van Dijk en Caroline Nieuwenhuizen. 1973 was verder een heel druk jaar, omdat het 12,5 jarig jubileum groots werd gevierd. Dat werd gedaan met een Arabisch sprookje van de hand van Tineke Landsman. In eerste instantie stond het feest en de uitvoering gepland in het voorjaar van ’73, maar vanwege tijdnood werd besloten om toch uit te wijken naar het najaar. En in november zat het weer nu niet echt mee, waardoor de haremdames schaarsgekleed en in de barre kou hun dansen moesten vertonen. Een warmtekanon moest uitkomst bieden, maar joeg door zijn hevige kabaal menig paard de stuipen op het lijf. Wat volgde was een Arabisch sprookje ten tijde van de Oliecrisis. De kreet “weg met alle oliesheiks”  die landelijk veel gehoord was, maakte nog even bang, maar uiteindelijk durfde men het toch aan onder het motto dat het enkel toneelspel was. Ook was er gedacht aan passende muziek, die verzorgd werd door Roel Knol. Wim Kuikhoven verzorgde stof en de dames Gioia den Toom en Miep Andringa knipten en naaiden onder leiding van Ria Scheepstra menig kleurrijk gewaad. Hans Moerkoert leidde de gehele show met een strakke regie en voorzag het schouwspel ondertussen van geestig commentaar.

2

Paul van Dijk was het eerste jeugdlid dat de overstap maakte van het jeugdbestuur naar het grote. Dhr Jaap Sturm was jaren penningmeester, Miep Andringa eveneens jaren secretaris, Roel Knol was meerdere malen bestuurslid, waaronder penningmeester. Bert van Bokhorst maakte eveneens een directe overstap van het jeugdbestuur naar dat van de volwassenen. Wim Bongers zat eind jaren ’70 twee jaar het bestuur voor, waarna het tijdperk Van der Wal aanbrak. Tot 1978 werden de mededelingen van de vereniging bijna maandelijks op stencils gestuurd aan de leden. Indertijd bezat Arrêche zo’n machine en was dit de goedkoopste manier om alle betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wel en wee.

In 1979 kwam Inge Berkhout, destijds secretaris in het bestuur, met een nieuw geel jasje voor het bulletin, later gevolgd door een bruin ontwerp met de gevelsteen uit de voorstal. Evert van Binsbergen verzorgde later de voorkant met de Lippizaner (dat werd opgevolgd door schilderingen van Bert van Bokhorst). En zo besloot mevrouw Miep Andringa haar verhaal over de vereniging waarin zij ruim veertig jaar een belanrgijke rol in speelde. Dit verhaal schreef zij ten tijde van het zevende lustrum, in 1996. Destijds was het te lezen in de eenmalig verschenen lustrumkrant en sloot zij af met de woorden ‘uit de latere jaren is nog vrij veel bekend’. Zodoende hieronder een vervolg:

1

Begin jaren ’90 breidde de manege zich uit met een prachtige buitenmanege. Deze is ook uitgerust met verlichting, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van binnen- en buitenrijbaan. De buitenmanege wordt in 1991 feestelijk geopend met verschillende hippische presentaties; van jeugdgroepen, tot carrousel en voltige. Judith den Toom kreeg met haar pony Floortje de eer om een parcours te voltooien, bij iedere sprong luidde de bel en werd er telkens een klein stukje van de ‘openingsverklaring’ meer zichtbaar.

In 1998 krijgt de manege de vijf sterren status van de FNRS. De uitreiking gebeurt groots en feestelijk. De gehele stal is prachtig verlicht, overal aan de wanden hangen herinneringen aan vroeger en enkele paardenstallen zijn omgebouwd tot bar. Op een podium in de binnenmanege worden de opeenvolgende sterren onthuld. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd. Op stal lijkt het een grote reünie. De mensen nu eens niet in de gebruikelijke rijbroek en laarzen, maar juist in een nette vrijetijds outfit.

3

In 2006 beleefde Arrêche en Manege Den Toom hun meest recente lustrum. Inmiddels het negende. 45 jaar vol rijplezier, vele generaties die prachtige herinneringen hebben aan de manege aan de Drift. De Engelse stijl die de manege al jaren kenmerkt werkte als inspiratie voor de invulling van het jaar, en zo werd er gezocht naar passende evenementen die voor jong en oud aantrekkelijk zouden zijn. De nieuwjaarsreceptie gold als officieel startpunt waar tijdens het programma werd bekendgemaakt. Vervolgens had iedere maand een apart evenement: februari had de Casino Night in april werd de titel Den Toom’s Beauty voor het eerst uitgereikt en zat juni stampvol met een Polo Picknick, een jeugdweekend en het showprogramma United Kingdom of Horses.